Solenergi og nanopartikler, nye muligheter

Vanligvis snakker vi om solenergi og mener energi fra solcellepaneler basert på silisum. Av og til snakker vi om solenergi som solvarme.

Men denne gangen snakker vi om solenergi på flere andre måter, Grätzel-celler, eller såkalte dye-sensitized solar cells. Vi får også høre om solfangere med nanopartikler for mindre varmetap, og hydrogenproduksjon der sol-lys produserer hydrogen direkte, med nano-partikler.

HVL har også en solenergilab i Bergen, der man kan hente konkret erfaringsdata for solenergiinnstråling, og produksjon, både til solceller og solfangere.
Dette får du høre om i podcastepisoden med professor Boris Balakin (Institutt for maskin- og marinfag) og professor Dhayalan Velauthapillai (Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag) ved Høgskulen på Vestlandet, HVL.

>

Takk: https://solenergiklyngen.no/